Tumacenje i prijevod

FATTA

GALOPPEN

AUTORIZIRANI TUMAC - PREVODIOC

Autorizirani tumac izmedu Svedskog i Bosanskog, Hrvatskog, Srpskog

 

 

 

Izvršavam tumačenja po naruđbi od 1993 i radim za svaki tumački centar koji plača prihvatljive naknade.

Nakon zatvaranja komunalnog biroa nastale su stalne izmjene izvršitelja posredovanja tumačkih zadataka u ovoj regiji. Po tome tumači imaju sve veči broj posrednika ali obavljaju iste poslove kao i ranije.

Obavljam tumačenja, školovanje tumača kao i ispravke ispita budučih tumača sa i na Švedskog i Bosanskog-Hrvatskog- Srpskog kao Autorizirani tumač od 1996.

Možete naručiti uslugu ili putem biroa ili direktno putem upita na moj broj telefona. 0707-692419

Prevod naručite također na telefon 0707-692419 i pošaljete material na adresu

Chris Kosanovic

Södergård

360 43 ÅRYD

 

Svi prevodi namjenjeni za Bosnu, Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru se mogu dobiti sa ”Apostille” potvrdom Javnog Bilježnika.

Za tu uslugu Bilježnik traži 300 kruna.

 

Standardna cijena prijevoda je 1,25 SEK po riječi + PDV i porezni troškovi.

 

Minimalno se naplačuje 150 kruna.

 

Za veče prevode cijena på dogovoru.

 

 

Copyright © All Rights Reserved