Tolk och översättningar

AUKTORISERAD TOLK - ÖVERSÄTTARE

    Auktoriserad tolk mellan Svenska och Bosniska, Kroatiska, Serbiska


    Tar uppdrag som frilansare sedan 1993 för alla förekommande förmedlingar som betalar schysta arvoden.

    I kölvatten på avregleringen av denna samhällsservice har flera privata tolkförmedlingar tagit andelar av den marknaden i regionen Kronoberg vilket har 

    lett till att antalet uppdragsfördelare som jag arbetar åt också har ökat.

    Tolknings, tolkutbildnings och översättnings uppdrag samt bedömning av tolkprov  mellan Svenska och Bosniska-Kroatiska-Serbiska som

    Auktoriserad tolk har jag utfört sedan 1993.


    Uppdragen kan bokas genom samtliga förekommande förmedlingar som är aktiva i regionen samt direkt med mig.

    Som uppdragstagare tar jag i dagens läge uppdrag via följande förmedlingar:

   

    Semantix

   

    Språkservice


    Linguacom


    Kronotolk


    Transvoice

   

    Översättning efterfrågar ni via telefon 0707-692419 och skickar underlag till adressen

                                 

                               Chris Kosanovic

                               Södergård

                               360 43 ÅRYD


    Alla översättningar som skall till Bosnien, Kroatien, Serbien kan fås med "Apostille" av Notarius Publicus (Javni Biljeznik).

    För närvarande tar denne 300 Skr för den tjänsten.


    Normalpriset för översättningar är 1,25 Skr ordet + skatter och avgifter. Dock tas ett Minimipris på 150 Skr.

    För större översättningar lämnas viss prisjustering.